İkitelli Org.San.Blg. Galvano Teknik San.Sitesi F:blok No:40

Close Icon
   
Contact Info     MAİL ADRESİ: ozturk(et)ozturkgalvano.com.tr

Nikel kaplama

Parlak nikel kaplama dekoratif amaçlıdır, esası iyi bir ara kaplamadır. Sarı “messing” , altın ve krom kaplamalardan önce tatbiki arttır. Yüzey düzgünlü ü ve parlaklı ı ne kadar iyi olursa, son kaplama kademesi o derece iyi olur. Tabi temel metalin polisajının da kusursuz olması gereklidir. Nikel kaplama ayna parlaklı ında ve düzgün bir yüzeyle dikkati çeker fakat korozyona dayanıklı de ildir, önce sarı, sonra ye yi bir nikel kaplamada banyo sıcaklı kaplama kalitesini etkileyen bir di ilimsi bir renk alır. ı, akım yo unlu u, pH de eri faktörleri kadar er husus da, saf temiz tuzlar ve kaliteli parlatıcı ve parlak nikel ta ıyıcı kullanılmasıdır. Ayrıca karbon ihtiva eden de-polarize nikel anotlar gibi elektrolitik nikel anotlar da torbalar içerisinde banyoya asılmalıdır. Nikel parlatıcıları ; esas (ana) parlatıcı, parlak ta ıyıcı ve nemlendirici olmak üzere üçlüdür. Parlatıcı grubunu seçerken imalatçı veya mümessil firmaları iyice tetkik etmeden seçmeyiniz. Ayrıca kalite faktörü kadar fiyat ve 10.000 Ah sarfiyat miktarları da çok önemlidir. Cıvata, somun, rondela gibi küçük parçalar trommelde, büyük ve geni  satıhlı parçalar ise askıda kaplanmalıdır. Otomotiv sanayiinde parçaların bir ön siyanürlü bakır kaplamadan sonra, asitli bakırla kaplanması ve çift nikel kaplamadan sonra 0,5 mikron krom “mikroçatlaklı” katalist ihtiva eden banyolarda kaplanması tavsiye edilir. Nikel banyolarında temizli e çok dikkat edilmelidir. Keza metal kaplamacılı prensibi temizliktir. Fakat nikel banyolarında elektrolite karı ının ana an demir ve çinko (zamak’tan gelen) iyonları banyo terkibini, dolayısıyla kaplama kalitesini bozar. Çalı ma esnasında elektrolite dü en bir parça zamanında farkedilip çıkarılmazsa banyoyu bozar. Banyonuzu 8-10 günlük periyotlarda sellektif ve yılda en az 2-3 kez aktif kömürle temizlemelisiniz. Çok acil kirlenmelerde demir ve çinko iyonlarını çökertmek için özel çökertici kullanabilirsiniz. 1.000 ml. için sarf miktarı takriben 60-80 ml.dir. Nikel kaplama tekni ara kaplamadır. Nikel Banyo Çe inde çok çe itleri : itli kaplama terkipleri vardır. Nikel kaplama esasında bir ara kaplamadir.
1-Mat nikel veya yarı parlak nikel kaplama
2-Parlak nikel banyosu (NiCl2 – NiSO4 lı)
3-Nikel sülfamatlı
4-Nikel floboratlı
5-Akımsız nikel kaplama
6-Satine nikel
7-Nikel pirofosfatlı kaplama
8-Siyah nikel kaplama

Comments are closed.